1. Vor­sit­zen­der und Presse: Flo­rian Schatke
Paul-​​Schneider-​​Str. 32 a
35625 Hüt­ten­berg
Mobil: 0175.4335907
E-​​Mail: f.​schatke@​kreuzbergfreunde.​de

2. Vor­sit­zende: Sibylle Schrempp
Wes­ter­bach­straße 19
60489 Frank­furt am Main
Tele­fon: 069/​549169
Mobil: 0160/​4246130
E-​​Mail: s.​schrempp@​kreuzbergfreunde.​de

Kas­sen­wart: Hagen Kraus
Horst-​​Spengler-​​Ring 2
35625 Hüt­ten­berg
Mobil: 0176.95755530
E-​​Mail: h.​kraus@​kreuzbergfreunde.​de

Schrift­füh­rer: Andreas Kuhl
Schu­bert­str. 33
35625 Hüt­ten­berg
Tele­fon: 06403 92280
E-​​Mail: a.​kuhl@​kreuzbergfreunde.​de

Wan­der­wart: Hans-​​Werner Laudt
Mobil: 0157.70291397
E-​​Mail: hw.​laudt@​kreuzbergfreunde.​de

Mit­glie­der­be­treuung: Hol­ger Zakrzew­ski
Schu­bertstr. 4
35625 Hüt­ten­berg
Tele­fon: 06403 — 5738
Mobil: 0172 — 6658403
E-​​Mail: h.​zakrzewski@​kreuzbergfreunde.​de

Mit­glie­der­be­treu­ung: Tho­mas Faber
Sude­ten­straße 14
35625 Hüt­ten­berg
Mobil: 0173 — 3215064
E-​​Mail: t.​faber@​kreuzbergfreunde.​de

​Tech­nik– u. Ver­an­stal­tungen: Rolf Olbrich
Tal­str. 16
35625 Hüt­ten­berg
Tele­fon: 06403 — 5531
E-​​Mail: r.​olbrich@​kreuzbergfreunde.​de

Online-​​Betreuung: Tim Kauf­mann
Lange Fören 12
35625 Hüt­ten­berg
Tele­fon: 06403 — 9770597
E-​​Mail: t.​kaufmann@​kreuzbergfreunde.​de