1. Vor­sit­zender: Bernd Lischper
Schu­bertstr. 35
35625 Hüt­ten­berg
Telefon: 06403 - 74229
Mobil: 0160 - 97340483
E-Mail: bernd.​lischper@​gmx.​de

2. Vorsitzender/​Radtouren: Andreas Bohnebeck
Lützellindener-Str. 15
35625 Hüt­ten­berg
Telefon: 06403 - 2832
Mobil: 0175 - 5618852
E-Mail: a.bohnebeck@kreuzbergfreunde.de

Finanzen u. Con­trol­ling: Gerold Hahn
Schubertstr. 16
35625 Hüttenberg
Telefon: 06403 - 927504
E-Mail: g.​hahn@​kreuzbergfreunde.​de

Wanderwart: Dr. Meinolf Heil
Schu­bertstr. 28
35392 Gießen
Telefon: 0641 - 23354
E-Mail: meinolf.​heil@​t-​online.​de

Mitgliederbetreuung: Dieter Weil
Schubertstr. 61
35625 Hüttenberg
Telefon: 06403 - 5127
E-Mail: ElDie.​weil@​web.​de

Mit­glie­der­be­treuung: Holger Zakrzewski
Schu­bertstr. 4
35625 Hüttenberg
Telefon: 06403 - 5738
Mobil: 0172 - 6658403
E-Mail: ezakrzewsk@​t-​online.​de

​Technik- u. Ver­an­stal­tungen: Rolf Olbrich
Talstr. 16
35625 Hüttenberg
Telefon: 06403 - 5531
E-Mail: r.​olbrich@​kreuzbergfreunde.​de

Neue Medien/Homepage: Tim Kaufmann
Lange Fören 12
35625 Hüttenberg
Telefon: 06403 - 9770597
E-Mail: tim@timkaufmann.de

Beisitzer: Hagen Kraus
Horst-Spengler-Ring 2
35625 Hüttenberg
Mobil: 0176 - 95755530
E-Mail: hagen.kraus@gmx.de